Gå til hovedinnhold

Ptil gransker gasslekkasje på Kårstø

Ptil har besluttet å iverksette gransking av gasslekkasjen på Kårstø gassprosesseringsanlegg 7. januar 2016.


Gasslekkasjen ble oppdaget ved 22.30-tiden 7. januar 2016. Ifølge operatørselskapet Gassco var lekkasjepunktet i området hvor gassen fra Statpipe rørledning ankommer Kårstø. Denne delen av anlegget ble avstengt og det ble satt i gang trykkavlasting.

Det er foreløpig ikke fastslått hvor store volum som har lekket ut.

Ifølge Gassco ble alt personell gjort rede for og brakt i sikkerhet. Det er ikke meldt om personskade som følge av hendelsen.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av denne hendelsen. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Vår gransking vil blant annet være rettet mot tekniske forhold, drift og vedlikehold av systemet samt håndtering av beredskap i forbindelse med hendelsen.

Arbeidet med granskingen starter umiddelbart.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Kårstø gassprosesseringsanlegg ligger i Tysvær kommune i Rogaland. Operatør for anlegget er Gassco.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77