Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hendelse med personskade på Goliat

Ptil har iverksatt gransking etter at en person ble truffet av et ståltau og fikk alvorlige skader på Goliatfeltet i Barentshavet 25. juni 2016.


Hendelsen skjedde i forbindelse med oppryddingsarbeid etter en avsluttet losseoperasjon om bord på Goliatinnretningen.

Den skadde ble fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Operatør for Goliat er Eni Norge.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av hendelsen. Et granskingslag fra Ptil dro til Hammerfest søndag 26. juni.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77