Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hendelse på dykkerfartøyet Skandi Arctic

Lørdag 22. juni 2013 inntraff en alvorlig hendelse på dykkerfartøyet Skandi Arctic under arbeid for Marathon Oil Norge AS (Marathon) i Nordsjøen. Ptil har besluttet å iverksette gransking av hendelsen.


Hendelsen skjedde i forbindelse med en bemannet undervannsoperasjon (BUO) på Alvheimfeltet, hvor Marathon er operatør.

Undervannsoperasjonene ble gjennomført av dykkeentreprenøren Technip Norge.

Et dykkerlag på tre personer skulle bringes til arbeidsstedet på havbunnen på om lag 110 meters dyp. Da dykkerklokken skulle håndteres i moonpool, falt klokken ukontrollert flere meter.

I forbindelse med fallet ble klokkens hovedumbillical slitt løs fra dykkerklokken, og man fikk gassutstrømning fra klokken. Dykkerne greide i løpet av kort tid å stenge alle ventiler og stanse lekkasjen. Et fortsatt trykkfall kunne ha fått fatale konsekvenser for dykkerne i klokken.

Det har ikke blitt rapportert om personskader i forbindelse med hendelsen.

Gransking
Ptil ser svært alvorlig på det som har skjedd, og har iverksatt gransking av hendelsen. Et granskingslag fra Ptil har allerede vært om bord på Skandi Arctic.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77