Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hydrokarbonlekkasje på Gudrun

Ptil har besluttet å iverksette gransking etter en hydrokarbonlekkasje på Gudrunfeltet i Nordsjøen 18. februar.


Hydrokarbonlekkasjen på det Statoil-opererte Gudrunfeltet skjedde ved 06.40-tiden onsdag 18. februar. Produksjonen ble stengt ned og anlegget trykkavlastet.

Størrelsen på lekkasjen er foreløpig ikke kjent.

Det er ikke meldt om personskade som følge av hendelsen. Det var 26 personer om bord på Gudrun-innretningen da hendelsen skjedde, samt 97 personer om bord på den flyttbare boreinnretningen West Epsilon like ved.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av hendelsen.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77