Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hydrokarbonlekkasje på Statfjord C

Ptil har besluttet å iverksette gransking etter en hydrokarbonlekkasje på Statfjord C 26. januar 2014.


Natt til søndag 26. januar 2014 inntraff en hydrokarbonlekkasje (stabilisert olje) på Statfjord C. Gassalarm ble utløst, og personell ble mønstret til livbåt. Prosessanlegget ble automatisk nedstengt og trykkavlastet. Ved sjekk og rapporter ble det avdekket utslipp av stabilisert olje til sjø.

Da hendelsen inntraff var man i ferd med å overføre stabilisert olje fra Statfjord A til Statfjord C. Lekkasjepunktet er identifisert til en defekt vannlås (fireseal) under kjellerdekk. Foreløpig informasjon fra Statoil sier at det var en betydelig oljelekkasje, men volum er ikke endelig avklart.

Ptil ser alvorlig på hendelsen, og har nå besluttet å iverksette gransking. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95