Gå til hovedinnhold

Rapport etter gransking av lekkasjen på Veslefrikk

5. november 2009 ble det på Veslefrikk avdekket en grop på havbunnen som har sammenheng med kaksinjeksjon i brønn 30/3-A-23 A. Statoil har gransket hendelsen.


Granskingen har ikke kunnet fastslå noen entydig utløsende årsak. Mest sannsynlig utløsende årsak er en kombinasjon av dårlig sement og stor avstand mellom injeksjonspunktet og Utsiraformasjonen (targetsonen).

Noen viktige bakenforliggende årsaker er mangelfull risikoforståelse og mangelfull design. I rapporten anbefales det tiltak for å ta lærdom av hendelsen og unngå tilsvarende hendelser.

I samråd med Statoil publiserer vi rapporten på vårt nettsted (lenke).

Journal 2009/1414

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77