Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gassco - ledelsens oppfølging av egen virksomhet

Ptil gjennomførte i perioden 5.– 6.10.2010 tilsyn med Gassco. Formålet med tilsynet var å undersøke ledelsens oppfølging av egen virksomhet.


Dette tilsynet er en del av Ptils hovedprioritering "Ledelse og storulykkesrisiko".

Les mer om Ptils hovedprioriteringer

Ledelse, spesielt rettet mot storulykkesrisiko, er en av Ptils hovedprioriteringer for 2010. Gassco er operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til land i Europa, og er dermed en viktig aktør innen norsk petroleumsvirksomhet.

Mål
Målsetting var å undersøke hvordan Gasscos ledelse arbeider for å påvirke egen organisasjon.

Resultat
Ledelsen i Gassco har arbeidet med organisasjonens rolle og bemanning. Samarbeidet med de ulike tekniske tjenesteytere (TSP-er) har utviklet seg på en god måte siden opprettelsen av selskapet. Selskapet har funnet en god balanse mellom egen kapasitet og kompetanse og rolle.

Det ble ikke avdekket avvik fra gjeldende regelverk. Det ble identifisert ett forbedringspunkt, knyttet til oppfølging av organisatoriske forhold og samhandling i organisasjonen som kan bidra til å redusere risiko for storulykke.