Gå til hovedinnhold

Viktig seminar om selskapsledelse og storulykkesrisiko

Med toppledere fra forskjellige virksomheter som foredragsholdere - og flere alvorlige ulykker og nesten-ulykker i petroleumsvirksomheten de siste årene som bakteppe – ble Ptils seminar om selskapsledelse og storulykkesrisiko 26. januar en spennende seanse.


Ptil har i tre år har gjennomført møter med en rekke ulike selskap og rettighetshavergrupper der ledelsen har presentert hvordan de holder oversikt over og arbeider med å redusere storulykkesrisiko som selskapene er eksponert for. Målet har vært å rette søkelys mot hva selskapsledelsen baserer seg på av informasjon, og hva selskapsledelsen foretar seg på dette grunnlaget.

Erfaringer fra disse møtene er oppsummert i rapporten - ”Styring av storulykkesrisiko i et virksomhetsstyringsperspektiv”.

Under seminaret 26. januar delte foredragsholderne erfaringer og utfordringer knyttet til selskapsledelse og storulykkesrisiko.

Sentrale punkter som ble tatt opp var hvordan selskapsledelsen skaper oversikt over, innsikt i og påvirker ”helsetilstand” i selskapets prosesser som blant annet bringer fram kvalifisert personell, kapasitet, teknisk og operasjonell integritet og så videre.

Det ble også vist til at ledelsen har et sentralt ansvar i det å utvikle incitamentstrukturen i selskapene - hva enkeltpersoner samlet sett får belønning og anerkjennelse for. Dette formes av og former det enkelte selskaps kultur og ståsted.

Foredragsholderne vektla at systemer og organisasjoner må være innrettet for, og ta hensyn til, menneskelige feilhandlinger.

Som i alt når det gjelder virksomheten er det fundamentale at ledelsen selv sørger for å lære og stimulerer til læring i organisasjonen, med innsats som er i forhold til det som står på spill.

Følgende foredragsholdere deltok:

  • Magne Ognedal, direktør i Petroleumstilsynet
  • Anne Vatten, tilsynsdirektør i Petroleumstilsynet
  • Thomas W Schuessler, produksjonsdirektør for North Sea Production Organization (NSP) og administrerende direktør for Esso Norge AS
  • Scott Kerr, administrerende direktør i Noreco
  • Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro
  • Kjell Jacobsen, styremedlem i Seadrill Ltd og Seawell Ltd
  • Harald Norvik, Associate Consultant i konsulentselskapet ECON Pöyry og tidligere konsernsjef i Statoil
     

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Bjørn Andreas Hanson,
E-post: BjornAndreas.Hanson@ptil.no