Gå til hovedinnhold

Forslag til endringer i gjeldende regelverk

Forslag til endringer i HMS-regelverket er sendt på høring.


Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet foreslår endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Rammeforskriften 
  • Styringsforskriften 
  • Innretningsforskriften 
  • Aktivitetsforskriften 
  • Teknisk og operasjonell forskrift 

Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring. 

Begrunnelse og vurdering av eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser for øvrig følger etter de enkelte forslagene.

Høringsfrist er 1. oktober 2016.
Send helst kommentarer elektronisk til e-postadresse postboks@ptil.no.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Hilda Kjeldstad: hilda.kjeldstad@ptil.no