Gå til hovedinnhold

Tilsyn med barrierestyring for Knarr FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 2.11. – 3.11.2011 og 15.11. - 17.11.2011 tilsyn med Teekay Petrojarls (TKPJ) system for barrierestyring i tilknytning til design av Knarr FPSO.


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp at TKPJ har på plass et styringssystem som ivaretar regelverkets krav til barrierestyring i et livsløpsperspektiv.

Det ble videre fulgt opp hvordan de forskjellige delene av styringssystemet var implementert i Knarrprosjektet.

Resultat
Aktiviteten avdekket at kravene i regelverket til barrierestyring ikke ivaretas av TKPJ på en god nok måte. Prosedyrer og retningslinjer i selskapet ivaretok ikke på en helhetlig måte alle regelverkets krav til risiko- og barrierestyring. Det pågikk imidlertid arbeid for å videreutvikle noen av de prosessene og systemene som selskapet skulle benytte.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Barrierestyring i TKPJ basisorganisasjon
  • Barrierestyring i Knarr-prosjektet
  • Gjennomføring av analyser og sikkerhetsstudier
  • Verifikasjons- og oppfølgingsplaner i prosjektet

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Bruk av regelverk og standarder
  • Bruk av titler og utarbeidelse av dokumenter
  • preservering i prosjektperioden