Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gasscos oppfølging av rørledninger på land

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 12.10.2011 tilsyn med Gasscos oppfølging av rørledninger på land. Tilsynet var i første rekke rettet mot det arbeid som gjennomføres vedrørende rørledninger i Nord Rogaland.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Gassco ivaretar sitt ansvar for å følge opp sikkerheten for rørledninger på land.

Tilsynsaktiviteten hadde flere temaer:

  • Organisering
  • Lover og forskrifter
  • Gjennomførte risikovurderinger og analyser
  • Vedlikeholdsprogram – tilstandskontroll – inspeksjon
  • Kompetanse og kapasitet
  • Samhandling med lokale myndigheter
  • Beredskap og øvelser

Resultat
Det gjennomføres et omfattende arbeid for å følge opp landrørledninger i Nord Rogaland, og det er etablert gode kommunikasjonslinjer til relevante kommuner i området.

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifiserte to forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppfølging av områdevurderinger
  • Oppfølgingsplan for rørledninger