Gå til hovedinnhold

Tilsyn med North Atlantic – West Alpha

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 29.10. – 2.11.2012 tilsyn med North Atlantic Drilling (NAD) sin styring av storulykkesrisiko og system for håndtering av barrierer på West Alpha.


Mål
Målet med aktiviteten var å evaluere selskapets forståelse, kunnskap og kompetanse relatert til storulykkesrisiko og barrieretenkning hos selskapets ledelse og hos medarbeidere.
 
Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • beredskapsanalyser og beredskapsplaner
 • oppfølging av forbedringspunkt
 • rømningsveier
 • utvendige dører
 • Frostsikring av brannvannsledninger
 • manuelle ventiler i borevæskeanlegget
 • prøvetaking av borevæske

 

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • styring av storulykkesrisiko
 • oppfølging av barrierer og ytelseskrav
 • vedlikeholdssystemet
 • trening av beredskapspersonell og beredskapsledelse
 • skilting
 • brannstasjonene
 • brannrisiko HPU-rommet
 • stillingsbenevnelser og jobbeskrivelser

Brev til North Atlantic Norway Limited
Tilsynsrapport – West Alpha

 Journal 2012/1010