Gå til hovedinnhold

Hovedrapport sokkel - 2014

Den komplette rapporten som viser utviklingen i risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet i 2014.


HOVEDRAPPORT SOKKEL - 2014

 Sammendrag og konklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3
 Resultater etter tema:
 Risikoindikatorer
 - Helikoptertransport
 
 
 Kapittel 4
 

  Risikoindikatorer
 - Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
 Kapittel 5
 

  Risikoindikatorer
  - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 6

  Alvorlige personskader

 Kapittel 7

  Risikoindikatorer -      Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

 Kapittel 8

 Studie: Risikoutsatte grupper (RUG) i petroleumsnæringen - analyser avrisikoeksponering ved bruk av spørreskjemadata  Kapittel 9
  Andre indikatorer
 • fallende gjenstander
 • lossing av olje
 • evakuering
 • mann over bord
 • full strømsvikt
 • dykkerulykker
 • H2S-utslipp
 Kapittel 10
 
  Sammenstillinger:  
  Oversikt tabeller  Side 10
  Oversikt figurer  Side 11
  Aktivitetsnivå 2014  Vedlegg A
Tilleggsresultater til analysen av RUG  Vedlegg B