Gå til hovedinnhold

Hovedrapport sokkel - 2015

Den komplette rapporten som viser utviklingen i risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet i 2015.


HOVEDRAPPORT SOKKEL - 2014

 Sammendrag og konklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3
 Resultater etter tema:
 Spørreundersøkelse
 
 
 Kapittel 4
 
 Risikoindikatorer
 - Helikoptertransport
 Kapittel 5

  Risikoindikatorer
 - Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
 Kapittel 6
 

  Risikoindikatorer
  - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 7

  Alvorlige personskader

 Kapittel 8

  Risikoindikatorer -      Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

 Kapittel 9

 Studie: RNNP-data i et senfaseperspektiv  Kapittel 10
  Andre indikatorer
 • fallende gjenstander
 • lossing av olje
 • evakuering
 • mann over bord
 • full strømsvikt
 • dykkerulykker
 • H2S-utslipp
 Kapittel 11
 
  Sammenstillinger:  
  Oversikt tabeller  Side 10
  Oversikt figurer  Side 12
  Aktivitetsnivå 2015  Vedlegg A
TSpørreskjema  Vedlegg B