Gå til hovedinnhold

Hovedrapport sokkel - 2016

Den komplette rapporten som viser utviklingen i risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet i 2016.


HOVEDRAPPORT SOKKEL - 2016

 Sammendrag og konklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3

 Resultater etter tema:
  
Risikoindikatorer
   - Helikoptertransport

 Kapittel 4

  Risikoindikatorer
 - Storulykke

  •  hydro-karbonlekkasjer
  • branner
  • konstruksjonsskader
 Kapittel 5
 

  Risikoindikatorer
  - Barrierer mot storulykke

Kapittel 6

  Alvorlige personskader

Kapittel 7

 Endrede betingelser for risiko Kapittel 8
  Andre indikatorer
  • fallende gjenstander
  • lossing av olje
  • evakuering
  • mann over bord
  • full strømsvikt
  • dykkerulykker
  • H2S-utslipp
 Kapittel 9
 
  Sammenstillinger:  
 Aktivitetsnivå 2016  Vedlegg A
Spørreskjema  Vedlegg B