Gå til hovedinnhold

RNNP spørreskjemaundersøkelse 2015

Som en del av prosjektet "Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2015 er det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte som jobber offshore og på landanlegg innen Petroleumstilsynets myndighetsområde.


Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2015. På et overordnet nivå er målet med spørreskjemaundersøkelsen å måle ansattes opplevelse av HMS-tilstanden.

For offshoreansatte er det åttende gang data samles inn ved hjelp av dette spørreskjemaet, og fjerde gang for ansatte på landanlegg.

Utvalgte resultater fra undersøkelsen (alle vedlegg som html-filer):

Offshore:

Frekvenstabeller fordelt

Landanlegg:

Frekvenstabeller fordelt

Sammendrag av svarene fra spørreskjemaundersøkelsen er også behandlet og kommentert i sammendrags- og hovedrapporten for norsk sokkel og rapporten som omhandler landanleggene.