Gå til hovedinnhold

Hovedrapport sokkel - 2017

Den komplette rapporten som viser utviklingen i risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet i 2017.


HOVEDRAPPORT SOKKEL - 2017

 Sammendrag og konklusjoner

 Kapittel 0

 Metode

 Kapittel 2

 Datagrunnlag

 Kapittel 3

 Spørreundersøkelsen

 Kapittel 4

 Risikoindikatorer
 - helikoptertransport

 Kapittel 5
 

  Risikoindikatorer
  - storulykker

 Kapittel 6

  Risikoindikatorer
  - barrierer 

 Kapittel 7

  Personskader og     dødsulykker 

 Kapittel 8

  Andre indikatorer

 Kapittel 9

 Sammenstillinger: 

 

  Aktivitetsnivå 2017

 Vedlegg A

  Spørreskjema

 Vedlegg B