Gå til hovedinnhold

Sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står verdier på spill. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger. Ptils Hovedtema for 2018 er Sikkerhet er et verdivalg.Sikkerhet er et verdivalg er Ptils Hovedtema i 2018.

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står verdier på spill. Bransjen endres og velger stadig nye løsninger, men vern om menneskers liv og helse må fortsatt være fremste prioritet.

Nå er det partenes felles ansvar å slå ring om den norske samarbeidsmodellen og styrke det høye sikkerhetsnivået som er opparbeidet gjennom mange år. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger.

Flere artikler om Sikkerhet er et verdivalg finner du i magasinet Sikkerhet - status og signaler 2017-2018. Du kan bestille et trykt eksemplar ved å sende en e-post til margrethe.hervik@ptil.no.