Gå til hovedinnhold

Hovedtema 2018: Sikkerhet er et verdivalg

Direktør Anne Myhrvold lanserte Ptils hovedtema for 2018 under Ptils Topplederkonferanse 11. desember. Se hele innlegget på video.
Denne uken samlet lederne innen olje- og gass seg for å diskutere veien videre for sikkerhetsarbeidet i bransjen på Ptils årlige Topplederkonferanse. 

Ptil-direktør Anne Myhrvold lanserte Ptils nye Hovedtema 2018: Sikkerhet er et verdivalg.

- Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står viktige verdier på spill. Bransjen endres og velger stadig nye løsninger, men vern om menneskers liv og helse må fortsatt være fremste prioritet.

- Nå er det partenes felles ansvar å slå ring om den norske samarbeidsmodellen og styrke det høye sikkerhetsnivået som er opparbeidet gjennom mange år. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger.