Gå til hovedinnhold

Innretningsforskriften


Fortolkninger av krav i INNRETNINGSforskriften
 
 

KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Virkeområde

23/3/2004 HVOR FINNER JEG REGELVERKET FOR DYKKING?

 

KAPITTEL II GENERELLE BESTEMMELSER

§ 5 Utforming av innretninger

7/7/2003 OMRÅDEKLASSISIFISERING OG PLASSERING AV LUFTINNTAK

 

KAPITTEL III GJENNOMGÅENDE FELLESKRAV

§ 10 Anlegg, systemer og utstyr

11/4/2002 GENERELL REFERANSE TIL NORSOK - ANSES HELE STANDARDEN SOM ANERKJENT?

 

§ 10a Tennkildekontroll

2/3/2015  SIKKERHETSNIVÅ FOR ELEKTRISK UTSTYR I  FORBINDELSE MED TENNKILDEKONTROLL

 

§ 12 Materialer

11/2/2004 DO YOU HAVE ANY REGUATIONS FOR GRP GRATING?

 

§ 13 Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier

24/3/2015  HELNING PÅ TRAPPER PÅ FLYTTBARE INNRETNINGER

 

§ 14 Ventilasjon og inneklima

15/11/2010 ER DET LOV Å HA TV-ROM KUN FOR RØYKERE?

 

KAPITTEL IV UTFORMING AV ARBEIDS- OG OPPHOLDSOMRÅDER

29/8/2006 WHAT ARE THE WORKING ENVIRONMENT REQUIREMENTS TO WIRELINE OPERATOR CABINS?

 

KAPITTEL V FYSISKE BARRIERER

§ 30 Brannskiller

29/11/2002 HVA ER ET LUKKET OMRÅDE?

 

§ 31 Brannskiller i boligkvarter

29/11/2002 BEHOVET FOR H-60 I YTTERVEGGER

 

KAPITTEL XI BOLIGKVARTER

§ 58 Boligkvarter

15/11/2010 ER DET LOV Å HA TV-ROM KUN FOR RØYKERE?
24/3/2015  HELNING PÅ TRAPPER PÅ FLYTTBARE INNRETNINGER

 

KAPITTEL XII MARITIME ANLEGG

§ 63 Forankring, fortøyning og posisjonering

18/1/2007 FORANKRING AV FLYTTBARE INNRETNINGER OG REGELVERKET - PRESISERING, KLARGJØRING OG VEILEDNING

 

KAPITTEL XV INNARBEIDING AV EØS-REGELVERK

§ 78 ATEX

29/11/2002 FRP-RISTER OG RELEVANSEN AV ATEX-PRODUKTDIREKTIVET
11/2/2004 HVILKE DIREKTIVER GJELDER FOR REGULERINGSVENTILER, AKTUATORER, KONTROLLSYSTEMER OG HYDRALULISKE ANLEGG?
11/2/2004 DO YOU HAVE ANY REGULATIONS FOR GRP-GRATING?
11/2/2004 HVILKE KRAV STILLES TIL HEADSET OG ADAPTERE VED RADIOKOMMUNIKASJON?

 

§ 79 Trykkpåkjent ustyr som ikke omfattes av innretningsforskriften

11/2/2004 HVILKE DIREKTIVER GJELDER FOR REGULERINGSVENTILER, AKTUATORER, KONTROLLSYSTEMER OG HYDRAULISKE ANLEGG?

 

§ 80 Maskiner og sikkerhetskomponenter som ikke omfattes av innretningsforskriften

11/2/2004 HVILKE DIREKTIVER GJELDER FOR REGULERINGSVENTILER, AKTUATORER, KONTROLLSYSTEMER OG HYDRAULISKE ANLEGG?

 

§ 82 Ikrafttredelse

9/3/2015 BRUKEN AV ELDRE TEKNISKE KRAV