Gå til hovedinnhold

Global offshore sikkerhetskonferanse i Canada

Det internasjonale myndighetsforumet International Regulators Forum (IRF) arrangerer en global sikkerhetskonferanse i Vancouver 17. til 20. oktober i år.


Petroleumstilsynet er medlem av International Regulators Forum – en uformell gruppe av sikkerhetsmyndigheter fra Australia, Brasil, Canada, Nederland, New Zealand, Storbritannia og USA.

Med 2-3 års mellomrom arrangerer forumet en International Regulators Offshore Safety Conference. Den siste ble holdt i Miami i 2007.

Neste konferanse arrangeres i Vancouver, British Columbia 17. til 20. oktober i år. Myndighetsrepresentanter fra alle land som har eller planlegger offshore olje og gassvirksomhet, samt representanter for alle som deltar i industrien inviteres til å delta.

Formålet er å dele erfaringer og sammenlikne måter å regulere virksomheten på samt å vurdere de ulike lands sikkerhetsnivåer.

Følg denne lenken til konferansens nettsted, som har flere opplysninger om blant annet konferansestedet, programmet og registrering, mv.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Odd Bjerre Finnestad, spesialrådgiver og IRF-medlem
E-post: Odd.Bjerre.Finnestad@ptil.no