Gå til hovedinnhold

Internasjonal sikkerhetskonferanse i Stavanger høsten 2011

Høsten 2011 møtes sikkerhetsmyndigheter fra hele verden i Stavanger.


Under The International Regulators’ Forum (IRF)-konferansen i Vancouver, Canada høsten 2010, ble det vedtatt å arrangere en ny, ekstraordinær konferanse i 2011 for å oppdatere partene i industrien med hensyn til status for oppfølging av Deepwater Horizon-ulykken og gjennomføring av viktige IRF-initierte oppgaver.

Det er nå vedtatt at denne konferansen skal avholdes i Stavanger 4. og 5. oktober.

IRF er et uformelt for samarbeid mellom myndigheter som regulerer sikkerheten i offshore olje- og gassindustri i ulike land og provinser verden over. Medlemslandene er i dag Australia, Brasil, Canada, Nederland, New Zealand,Mexico, Norge, Storbritannia og USA.

Ptil har vært med siden forumet ble etablert i 1994.

Les mer om IRF