Gå til hovedinnhold

Feil om rørledninger

I nyhetsoppslag på NRK denne uken hevdes det at norske myndigheter i 30 år har vedtatt å legge rørledninger over Norskerenna, uten at det har eksistert metoder for å reparere dem. Denne påstanden er ikke korrekt.


Sikkerheten ved rørledningene på norsk sokkel er og har vært ivaretatt.

Som sikkerhetsmyndigheter er Petroleumstilsynet opptatt av beredskap for å hindre og stanse eventuelle lekkasjer. Det er også nødvendig å skille mellom reparasjon og beredskap for lekkasje.

Det har ikke vært tillatt i Norge å legge rørledninger uten gode beredskapsløsninger for å hindre lekkasjer og skader på ytre miljø. Denne beredskapen har det vært stilt krav til i alle år.

Det har alltid vært mulig å stenge hele, eller deler av rørledningene, på kort varsel.

Reparasjon
Reparasjon av rørledninger er ikke avhengig av dykking.

Selv om det tidligere ikke var mulig å reparere rørledningene mens de lå på havbunnen, har man likevel kunnet reparere rørene. Teknologien ville vært å hente opp rørene for reparasjon. Dette har i alle år vært en forutsetning for at selskapene skulle få lov til å legge rørledninger på norsk sokkel. Oljeselskapene pliktet også å ha beredskap for å bytte ut hele, eller seksjoner av rørledningen, dersom det oppstod skade eller lekkasje.

I dag er det utviklet reparasjonsløsninger for rørledningene som innebærer at man kan fjernstyre sveiseroboter ned til 1000 meters havdyp.