Gå til hovedinnhold

Forankring av flyttbare innretninger: Trygt plassert

Dersom en innretning ikke holder seg der den skal være, medfører det betydelig risiko. Systemene for forankring eller posisjonering må derfor være til å stole på.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".

Flyttbare innretninger holdes på plass enten ved hjelp av dynamiske posisjoneringssystemer eller gjennom forankring på havbunnen. Hvis systemene svikter, kan det få alvorlige konsekvenser.

For bore- eller produksjonsinnretninger kan forbindelsen til utstyr på havbunnen bli ødelagt eller skadet. Potensialet er tap av brønnkontroll og fare for utblåsing.

Tap av posisjon innebærer også fare for kollisjon med andre innretninger, hvor potensialet er en storulykke - i tillegg til omfattende økonomiske tap.

God utvikling
For noen år tilbake registrerte Ptil en urovekkende økning av hendelser knyttet til forankringssystemer.

Etter initiativ fra Ptil og tiltak i industrien, har utviklingen snudd. De to siste årene har det vært relativt få slike hendelser.

Det er likevel behov for ytterligere forbedringer av forankringssystemene, slik at risikobidraget fra denne typen hendelser blir lavest mulig.

Svikt i bremsesystemene har vært årsak til flertallet av de uønskede hendelsene. Her er det behov for forbedringer på de eksisterende flyttbare innretningene på norsk sokkel.

Enkelte nye innretninger har heller ikke tatt i bruk de beste tilgjengelige løsningene. Nye regelverkskrav innebærer strengere helhetlig regulering på dette området.

Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".