Gå til hovedinnhold

Informasjon og spørsmål om tiltak vedrørende kaksinjeksjonsbrønner

I et likelydende brev har Ptil bedt opereratørselskapene om informasjon om teknisk og operasjonell tilstand for alle kaksinjeksjonsbrønner på norsk sokkel, og hvilke korrigerende tiltak operatørene har og vil iverksette hvis svakheter/usikkerhet avdekkes.


Et likelydende brev er et brev med likt innhold som sendes til alle, eller til utvalgte grupper av aktørene i petroleumsvirksomheten, avhengig av hvem innholdet er relevant for.

Les mer

De siste årene har det vært flere hendelser med gjennombrudd av kaks og væske til havbunnen fra brønner som injiserer kaks og andre driftsrelaterte fraksjoner.

I flere tilfeller har en blitt klar over hendelsene som følge av årlige inspeksjoner av innretninger på havbunnen eller som følge av observert utslipp på havoverflaten.

Hendelser har medført gropdannelser på havbunnen med avsetning av kaks og utstrømning av væske eller i noen tilfeller forhøyninger på havbunnen.

Lekkasjer fra kaksinjektorer har blitt oppdaget blant annet på Tordisfeltet i mai 2008 og på Veslefrikkfeltet i november 2009.