Gå til hovedinnhold

Påminnelse: Seminar om aldring og levetidsforlengelse 7. og 8. april

Petroleumstilsynet inviterer til to seminar om aldring og levetidsforlengelse 7. og 8. april. Påmeldingsfrist: Fredag 26. mars.


Når: Onsdag 7. april og torsdag 8. april kl. 09.00-15.00

Hvor: Petroleumstilsynets lokaler på Ullandhaug

Program (pdf)

Påmelding

Påmeldingsfrist: Fredag 26. mars.

Seminarene er gratis.
 

Det er flere innretninger i norsk petroleumsvirksomhet som er eldre enn designet levetid. Deler av denne infrastrukturen vurderes brukt utover den planlagte designlevetiden.

Bruk av eksisterende innretninger på norsk sokkel vil være god økonomi for samfunn og næring, men det er ikke akseptabelt at levetidsforlengelse av aldrende innretninger går ut over sikkerheten.

Seminarene er delt over to dager med litt forskjellig fokus:

Dag 1
7. april presenteres et sammendrag av Petroleumstilsynets prosjekt om aldring og levetidsforlengelse de siste fire årene.

SINTEF vil presentere en rapport som beskriver prosessen ved levetidsforlengelse, kunnskapshull relatert til aldring, viktige tema en bør belyse ved en levetidsforlengelse samt forslag til videre studier. Se lenke til rapport i høyre spalte

OLF presenterer utviklingen av veiledninger og standarder for levetidsforlengelse og Health and Safety Executive forteller om hvordan aldring og levetidsforlengelse håndteres på britisk sektor.

På slutten av dagen inviteres deltakerne til korte ”walk on”-presentasjoner for kommentarer til rapporten fra SINTEF, kommentarer til Ptils prosjekt om aldring og levetidsforlengelse, og synspunkter på aldring og levetidsforlengelse og hvordan det kan håndteres.

Hvis du ønsker å holde en walk-on presentasjon må vi ha beskjed senest tirsdag 6. april!

Dag 2
8. april setter vi søkelyset på håndtering av konstruksjoners integritet – både faste og flyttbare. Petroleumstilsynet presenterer sitt arbeid om styring av teknisk integritet for aldrende innretninger.

Videre presenteres en konsulentrapport fra Ocean Structures. Rapporten gir et overblikk over utfordringer knyttet til sikring av konstruksjoners integritet ved levetidsforlengelse samt en kort oppsummering av seks tilsyn med styring av konstruksjoners integritet gjennomført høsten 2009.

DNV er også invitert for å presentere sitt system for oppfølging av konstruksjoners og maritime systemers integritet på innretninger med klasse og hvordan dette vil ta inn over seg utfordringer knyttet til aldringsproblematikk.

Health and Safety Executive (HSE) presenterer relevante prosjekter innen ivaretakelse av teknisk integritet av konstruksjoner og levetidsforlengelse på bristisk sektor.

Det vil også legges opp for korte presentasjoner på slutten av dagen fra operatører og redere innen følgende tema.

Seminarene er relevante for rettighetshavere, operatører, redere, entreprenører, konsulenter, forskningsinstitusjoner og andre myndigheter.

Spørsmål om seminarene kan rettes til: