Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Vale ut over opprinnelig designlevetid

Centrica Energi har fått samtykke til bruk av innretningene på Valefeltet ut over den opprinnelig planlagte levetiden.


Vale er et gasskondensatfelt som ligger i blokk 25/4 i den midtre delen av Nordsjøen, ca 16 km nord for Heimdal, på 115 meter havdyp. Feltet er bygd ut med en brønnramme på havbunnen, som er knyttet til Heimdalinnretningen.

Produksjonen på Vale begynte i 2002 og var planlagt å vare i ti år. Lavere produksjonsrate enn antatt har medført at det er behov for å drive feltet ut over dette for å utvinne reservene. Centrica Energi (Centrica), som 30. april 2012 overtok operatøransvaret for utvinningstillatelsen fra Statoil, søkte om samtykke til bruk av havbunnsinnretningen med tilhørende rørledning og utstyr fram til utvinningstillatelsen utløper i 2021.

Petroleumstilsynet har funnet det dokumentert at det er forsvarlig å forlenge levetiden, og har gitt samtykke i samsvar med søknaden.


Journal 2012/1423