Gå til hovedinnhold

Samtykke til ombygging av boremoduler på Snorre A

Statoil har fått samtykke til å gjennomføre en større ombygging, oppgradering og utskifting av boremoduler på Snorre A


Produksjonen på Snorre startet i 1992. Statoil har identifisert et behov for ombygging, oppgradering og utskifting av boremoduler på Snorre A-innretningen, med sikte på å forlenge den tekniske levetiden for boreanleggene fram til 2040, samt å forbedre arbeidsmiljø, sikkerhet og regularitet på anlegget. Ombyggingen skal også bidra til redusere risikoen for utslipp til sjø.
 

 
Snorre A. (Foto: Statoil)

Arbeidene om bord på innretningen er planlagt startet i oktober 2013 og avsluttet i løpet av 2015. Statoil har fått Ptils samtykke til å starte ombyggingen.


Journal 2013/44