Gå til hovedinnhold

Skade på bolster – informasjon til riggeiere

I forbindelse med Ptils gransking av stabilitetshendelsen på den flyttbare boliginnretningen Floatel Superior 7. november 2012, har det kommet fram informasjon angående skade på bolster som kan ha betydning for andre flyttbare innretninger. Ptil har informert næringen om dette.


Følgende varsel er sendt til alle eiere av flyttbare innretninger samsvarsuttalelse (SUT), Sjøfartsdirektoratet og klasseselskaper:

På en innretning (halvt nedsenkbar), som har gått for egen maskin fra Østen til Norge og senere vært posisjonert med dynamisk posisjonering (DP), er det oppdaget skader på bolstrene hvor ankerene har vært avhengt. Det antas at skadene har oppstått ved at ankerene i sjøgang under transport, operasjon og overlevelsesdypgang har beveget seg horisontalt og vertikalt med gjentagende slag mot festeflaten og de nedadgående skråstagene. Ved brudd i et stag kan skaden eskalere slik at flere deler av bolsteret blir revet av. Ankere vil da bli hengende fritt. I sjøgang kan dette forårsake store skader på søyle og pongtong, med tap av vanntett integritet som mulig konsekvens.

Ptil ber innehavere av flytende innretninger med samsvarsuttalelse (SUT) vurdere denne informasjonen for sine egne innretninger. Dersom det avdekkes skader, ønsker Petroleumstilsynet informasjon om det. 

Mer om hendelsen 7. november og Ptils oppfølging.