Gå til hovedinnhold

Kontakt oss

Bilde av Ptil-bygget

Besøksadresse: 
Professor Olav Hanssens vei 10. Se kart

Postadresse: Postboks 599, 4003 Stavanger

Telefon: 51 87 32 00 (døgnbemannet sentralbord)
Telefaks: 51 87 15 26  

Organisasjonsnummer: 986 174 613

E-post
E-posthenvendelser til oss skal normalt sendes postboks@ptil.no med mindre annet er spesifikt oppgitt i brev eller på nettsted.

Droppsone/filoverføring
Droppsonen er tilrettelagt for overføring av filer til oss som er for store til vanlig e-post (over 6-7 MB).
Lenke til droppsonen

Offentlige journaler
Petroleumstilsynet journalfører alle henvendelser som er gjenstand for saksbehandling. Det innebærer at de fleste henvendelsene er tilgjengelige i vår offentlige journal.