Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hendelse på Njord A

Ptil har iverksatt gransking etter en hendelse med fallende gjenstand på Njord A-innretningen 18. desember 2010.


Under en løfteoperasjon på den Statoil-opererte Njord A-innretningen 18. desember 2010 løsnet elevator med slip joint og falt ned på boredekk. Slip joint veier om lag 23 tonn.

Hendelsen medførte ikke personskade.

Ptil vurderer hendelsen til å være alvorlig, med et stort potensial for personskade og tap av liv og verdier. Det er derfor besluttet at hendelsen skal granskes.

Målet med granskingen er blant annet å vurdere operasjonelle, tekniske og styringsmessige forhold knyttet til hendelsen, vurdere utløsende årsaker og bakenforliggende årsaker og vurdere eventuelle likhetstrekk med tidligere hendelser.

Representanter fra Ptils granskingsgruppe dro mandag 20. desember til Njord A-innretningen for befaring.

Politiet har besluttet å etterforske hendelsen, og har bedt om bistand fra Ptil i denne sammenhengen.