Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk – West Elara

Ptil førte i perioden 4.11.- 9.11.2011 tilsyn innenfor fagområdet logistikk, knyttet til materialhåndtering, løfteinnretninger, løfteutstyr og bruk av slikt utstyr, på North Atlantic Drilling AS (NADL) sin oppjekkbare boreinnretning West Elara.


Tilsynsaktiviteten var en oppfølging av det tekniske tilsynet som ble gjennomført på byggeverftet Jurong Shipyard Pte Ltd (JSPL) i Singapore, samt en videreføring for å dekke operative forhold som styringssystem for drift og operasjon av innretningen og implementeringen av dette innen fagområdet.

Tilsynet ble gjennomført med et oppstartsmøte 4.11.2011 i NADL sine lokaler i Stavanger og tilsyn om bord på innretningen ved verksted i Ølensvåg.

West Elara er en ny oppjekkbar N-klasse boreinnretning bygget av Jurong Shipyard i Singapore. Innretningen lå ved tidspunktet for tilsynet ved kai i Ølensvåg for ferdigstillelse og forberedelse for operasjon på norsk kontinentalsokkel.

Seadrill Offshore AS har ansvaret for byggingen av innretningen mens NADL skal stå for den daglige driften av innretningen på norsk kontinentalsokkel.

Ptils aktivitet ble utført som en del av saksbehandlingen av selskapets søknad om samsvarsuttalelse (SUT). Innretningen skal benyttes som boreinnretning for Statoil på norsk kontinentalsokkel.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp forhold identifisert under et tidligere tilsyn med hensyn til tilrettelegging for sikker materialhåndtering og bruk av løfteinnretninger og -utstyr, deriblant kraner, operative forhold, styringssystem for drift og operasjon av innretningen og implementeringen av dette innen fagområdet.

Resultat
Det ble under tilsynet avdekket avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverket. Forholdene er hovedsakelig knyttet til manglende oppfølging og ufullstendig korrigering av tekniske forhold identifisert under tidligere tilsyn og til ferdigstillelse av styringssystem for sikker bruk av løfteutstyr.