Gå til hovedinnhold

Samlet informasjon om storulykkeforskriften

Viktig informasjon om storulykkeforskriften og Seveso-direktivet er nå samlet i en egen digital veileder på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps nettsted, dsb.no.


I veilederen finner du blant annet informasjon hva storulykkevirksomhetene må gjøre, hvordan storulykkemyndighetene jobber for å følge opp virksomhetene og hvilke plikter norske myndigheter har etter Seveso-direktivet. Det gis også spesiell informasjon til de som bor i nærheten av disse virksomhetene og til arealplanleggere i kommunene.

I veilederen er det lenker til forskriften, direktivet og veiledninger. I tillegg er det lenker til aktuelle nordiske myndigheters sider, til EU-relaterte sider, og til aktuelle uhellsdatabaser som kan være nyttige.

>> Viktig informasjon om storulykkeforskriften (dsb.no)