Gå til hovedinnhold

Storulykkeforskriften utsatt

Storulykkemyndighetene informerer om at storulykkeforskriften er utsatt. Det settes opp egne informasjonsmøter i flere byer til høsten.


  • Petroleumstilsynet (Ptil)
  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Miljødirektoratet
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Myndighetene fordeler tilsynene med virksomhetene mellom seg og ved noen anledninger gjennomføres felles tilsyn.

 

 

Storulykkemyndighetenes forslag til ny storulykkeforskrift og veiledning ble oversendt til departementene 1. november 2014 for fastsettelse.

Utsatt
Forskriften skulle etter planen ha trådt i kraft 1. juni 2015, men dette lot seg ikke gjøre fordi Seveso III-direktivet fortsatt ikke er behandlet i EØS-komiteen.

Forsinkelsen er forårsaket av et av de andre EØS-landene. Myndighetene håper at behandlingen vil skje på møte i EØS-komiteen før sommeren, og at forskriften kan fastsettes tidlig på høsten.

Informasjonsmøter i september
Storulykkemyndighetene holder informasjonsmøter for virksomheter, lokale- og regionale myndigheter og konsulenter som utarbeider dokumentasjon for storulykkevirksomheter:

Invitasjon til informasjonsmøte om ny storulykkeforskrift