Gå til hovedinnhold

Landrapport - 2013

Landanleggene som Petroleumstilsynet har tilsynsansvar for, ble inkludert i kartleggingen i 2006.


For å forenkle tilgangen til innholdet viser tabellen rapportene med direktelenker til relevante kapitler.

HOVEDRAPPORT LAND - 2013

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3
 Resultater etter tema:
 Spørreundersøkelse
 
 Kapittel 4
 
 Risikoindikatorer
 - Storulykke
  •  hydro-karbonlekkasjer
  • branner
  • konstruksjonsskader
  Kapittel 5

  Risikoindikatorer
  - Barrierer mot storulykke 

  Kapittel 5.3

  Alvorlige personskader

  Kapittel 6

  Risikoindikatorer -  Arbeidsmiljøfaktorer

  • støy
  • kjemisk arbeidsmiljø
  • ergonomi

  Kapittel 7

  Sammenstillinger:  
  Oversikt tabeller   Side 9
  Oversikt figurer   Side 9
  Aktivitetsnivå 2013   Vedlegg A
 
  Spørreskjema   Vedlegg B