Gå til hovedinnhold

Landrapport - 2015

Landanleggene som Petroleumstilsynet har tilsynsansvar for, ble inkludert i kartleggingen i 2006.


For å forenkle tilgangen til innholdet viser tabellen rapportene med direktelenker til relevante kapitler.

HOVEDRAPPORT LAND - 2014

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3

 Resultater etter tema:
 Risikoindikatorer
 - Storulykke

  •  hydro-karbonlekkasjer
  • branner
  • konstruksjonsskader
 Kapittel 4

  Risikoindikatorer
  - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 4.3

  Alvorlige personskader

 Kapittel 5

  Risikoindikatorer -  Arbeidsmiljøfaktorer

  • støy
  • kjemisk arbeidsmiljø
  • ergonomi

 Kapittel 6

Spørreundersøkelse  Kapittel 7
Studie: RNNP-data i et senfaseperskeptiv  Kapittel 8
  Sammenstillinger:  
  Oversikt tabeller  Side 8
  Oversikt figurer  Side 9
  Aktivitetsnivå 2015  Vedlegg A
 
 Spørreskjema  Vedlegg B