Gå til hovedinnhold

Nytt lokale - flere plasser: Gå ikke glipp av seminar om ledelse og storulykkesrisiko 31. august

Petroleumstilsynet (Ptil), i samarbeid med Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Universitetet i Stavanger (UiS), inviterer til seminar om Ledelse og storulykkesrisiko. Som følge av stor pågang er seminaret flyttet til Stavanger Forum. Dermed er det plass til ytterligere 100 deltakere.


Tema: Ledelse og storulykkesrisiko

Arrangører: Petroleumstilsynet (Ptil), Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Universitetet i Stavanger (UiS).

PS - Hvor: Stavanger Forum (lenke til kart)

Tid: Tirsdag 31. august

Påmelding: (lenke)

Påmeldingsfrist: 25. august.

Granskning av industrielle storulykker fokuserer i hovedsak på tekniske forhold og menneskelige feilhandlinger som årsaker til ulykker, og mindre til organisatoriske mangler og svakheter. På dette seminaret vil internasjonale forskere i risiko- og sikkerhetsfaget belyse ulike aspekter av lederskap og storulykkesrisiko. Sentrale ledere i bransjen vil gi sine synspunkter på tema.

Program: Leadership and major accident risk seminar

Målet er å gi innblikk i forskning og praksis om ledelse og storulykkesrisiko for å rette oppmerksomheten mot temaet som berører lederskap og organisatoriske forhold. Ledelse og storulykkesrisiko er en av Ptils hovedprioriteringer for 2010.

Det er et behov for å øke bevisstheten om betydningen av disse aspektene for å få ny kunnskap som kan bidra til å fremme læring fra hendelser i petroleumsvirksomheten.

Les mer: Ledelse og storulykkesrisiko

Følgende foredragsholdere deltar i seminaret:

Målgruppen for seminaret er ledere, beslutningstakere, forskere og tilsynsmyndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i petroleumsvirksomheten.

For mer informasjon og påmelding, se høyre spalte.

Kontaktinformasjon i Ptil
Siri Wiig, sjefingeniør, PhD Risk Management
Epost: siri.wiig@ptil.no