Gå til hovedinnhold

Likelydende brev om mangelfull isolering av COSMO branndører

Likelydende brev til næringen: Vi er informert om at COSMO branndører med klasse A-0, A-60 og B-15 kan ha mangelfull isolasjon.


Mangelen gjelder branndører som er MED (Marine Equipment Directive) modul B og D sertifisert og typegodkjent av DNV GL. Korrektive tiltak har blitt implementert ved produksjon av nye dører. Branndører som er produsert etter 4. juli 2014 skal være i henhold til gyldig sertifikat.

Forslag til reparasjon av installerte dører med manglende isolasjon er beskrevet i brev fra COSMO CO. Ltd. Testing av dørene er pågående og anbefalt reparasjonsmetode kan endres etter at testene er fullført. Forventet dato for ferdigstilte testresultater og reparasjonsforslag er slutten av september 2017.

Vi ber om at selskapet vurderer denne informasjonen opp mot egne innretninger. Vi vil følge opp saken i tilsyn.

For mer informasjon se brev fra DNV GL AS og COSMO CO. Ltd.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95