Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Evakuering fra innretninger i Barentshavet - status og utfordringer

I en ny rapport analyseres relevante beredskapsmessige forhold knyttet til evakuering og redning fra en innretning som driver petroleumsvirksomhet i Barentshavet.


Sjefingeniør i Petroleumstilsynet, Sigurd Robert Jacobsen, har som deltaker på kurset "Arctic Technology II" i regi av Universitetet i Stavanger kartlagt status og særskilte utfordringer på beredskapsområdet ved petroleumsaktivitet i Barentshavet.

Denne rapporten er ett resultat av dette arbeidet.

Rapporten "Evacuation from Petroleum Facilities Operating in the Barents Sea" foreligger kun på engelsk, se lenke i høyre marg.

Lenke til artikkel om rapporten på engelsk.

Kontaktperson i Ptil:
Sigurd Robert Jacobsen, sjefingeniør
E-post: sigurd.jacobsen@ptil.no