Gå til hovedinnhold

Stor interesse for livbåtseminar

Gikk du glipp av livbåtseminaret 28. oktober? Nå kan du se presentasjonene på nett.


På dagsorden for livbåtseminaret 28. oktober stod utfordringer - løste og uløste - i prosjektene med frittfallivbåter og lårelivbåter, nytt regelverk for evakuering og neste generasjons livbåter.

Interessen for arrangementet var stor. Rundt 160 deltakere fra næringen var til stede på seminaret.

Sigurd Robert Jacobsen og Anders Tharaldsen i Ptil er godt fornøyde med arrangementet.

- Presentasjonene som ble holdt var faglig interessante. Vårt inntrykk er at det nå arbeides godt med utfordringene knyttet til livbåtsituasjonen på norsk sokkel, sier Jacobsen og Tharaldsen.

Seminaret ble arrangert av Ptil og OLF på vegne av livbåtnettverkene, og var myntet på å øke den generelle kunnskapen om livbåter og bidra til felles forståelse av hva som er dagens situasjon og hva som er viktig å jobbe med fremover.

 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:

Sigurd Robert Jacobsen
Epost: Sigurd.Jacobsen@ptil.no