Gå til hovedinnhold

Medlemsoversikt

Oversikt over medlemmer i Sikkerhetsforum. 

Norsk Industri
v/Berit Sørset


 

EL & IT-forbundet
v/Terje Hansen

 


 

Norsk olje og gass
v/Øystein Håland

 


 
Norsk olje og gass
v/Janne Lea
 

 


Norsk olje og gass
v/Knut Thorvaldsen
Intervju: Erfaren nykommer

 


 
Norsk Industri 
v/Dag Bekkelund

 

Norges Rederiforbund
v/Øyvind Jonassen

 
Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE
v/ Halvor Erikstein
Intervju: Brenner for de(t) usynlige
 

 
Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE
v/ Roy Erling Furre
Intervju: Frå golvvask til fagleg oppvask
 

 
De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)
v/ Morten Kveim
 

 
Fagforbundet for industri og energi (IE)
v/ Henrik Solvorn Fjeldsbø
 

Fagforbundet for industri og energi (IE)
v/Lill-Heidi Bakkerud
 

 

Norsk Industri
v/ Kari Svendsbø

 


 
Fellesforbundet
v/ Mohammad Afzal
Intervju: Mandalitt i transitt
 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
v/ Cecilie Sjåland

 

Lederne
v/ Terje Herland

 

Norges Rederiforbund
v/ Janike Amundsen Myre

 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
v/Jorunn Birkeland

 

TEKNA
v/Peter B. Sabel
Petroleumstilsynet:  

 
Anne Myhrvold, leder
 

 
Finn Carlsen, fagsjef i Ptil

 


Gudmund Rydning, faglig sekretær

 

Tove Østrem, lederassistent
   

Observatør:

 

Arbeids- og sosialdepartementet
v/Tone Kjeldsberg