Gå til hovedinnhold

Mandalitt i transitt

Fellesforbundets relativt ferske representant i Sikkerhetsforum, Mohammad Afzal, har et langt yrkesliv bak seg i bransjen. Som HMS-sekretær, som følger Ptils ansvarsområde, er nedslagsfeltet og engasjementet stort for de arbeidstakerne som faller innenfor "risikoutsatte grupper".


 

Mohammad Afzal

Med kontor i Oslo og med oppgaver både ved distriktskontoret i Stavanger og med offshorereiser som en del av jobben, blir arbeidsdagen sjelden triviell for Fellesforbundets HMS-sekretær.

Fellesforbundet ble stiftet for 25 år siden. Forbundet utgikk fra Jern og Metall, Bygning, Bekledning, Papir og Skog og Land. Senere har Norsk Grafisk Forbund og Hotell og Restaurantarbeiderforbundet blitt innlemmet. Med cirka 150 000 medlemmer er forbundet i dag det største LO-forbundet i privat sektor.

Følger Ptil
Jobben som HMS-sekretær innebærer at arbeidsoppgavene følger Ptil ansvarsområde, mens den andre HMS-sekretæren i Fellesforbundet følger Arbeidstilsynets område. De er begge en del av Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

- Våre medlemmer finner du blant de entreprenøransatte og i de såkalt "svarte fagene", som tidligere kom inn under Jern og Metall, forteller Afzal. De jobber med fag som rør og mekanisk og generelt vedlikehold. Derfor stiller vi oss også hundre prosent bak Ptils mangeårige satsning mot de såkalte "risikoutsatte grupper". Dette er nemlig våre folk, slår han fast.

- Det er en del av min jobb å følge opp regelverksforhold og arbeidstidsordninger som faller utenfor Arbeidsmiljøloven. Dette innebærer utsjekking av lokale protokoller og behandling av tillatelser innenfor maksimum 25 uker av gangen. Ansvaret er overordnet, jeg behandler ikke enkeltsøknader, sier han.

Det å følge opp saker innenfor Ptils myndighetsområde innebærer å delta i prosesser i regi av så vel Sikkerhetsforum, som Regelverksforum og Samarbeid for Sikkerhet.

- Vår viktigste eksportvare mot Europa er ikke olje og fisk, men trepartssamarbeidet, sier Mohammad Afzal.

- Treparts-arenaene har bidratt til å løfte fram problemstillinger rundt arbeidsmiljø- og storulykkesrisiko i dialogen mellom de tre partene i arbeidslivet. Dette har gjort at vi har fått på plass rammeverk og igangsatt en rekke viktige prosesser og prosjekter for å møte disse utfordringene, forsetter han.

På markant sørlandsdialekt fastslår han videre at trepartssamarbeidet har bidratt til å dempe konfliktnivået og øke kunnskapsnivået hos alle.

Mandalitt med innvandrerbakgrunn
Det er nemlig ikke tvil om hvor Mohammad Afzal, kommer fra. Mandalitten kan ikke skjule verken dialekt eller engasjement for hjembyen.

Samtidig forteller navnet at han har andre geografiske tilknytninger. Han er sønn av en av de mange arbeidsinnvandrere fra Pakistan, som kom til Norge på slutten av sekstitallet. På den tiden var norske myndigheter aktive i å rekruttere arbeidskraft på den pakistanske landsbygda.

- Den gangen var det ikke så nøye med fagbrev. Hadde du laget mat, kunne du prøve deg som kokk. Det viktigste var at du var arbeidsvillig. Faren min fikk seg jobb i verkstedindustrien i 67. Vi kom etter i 1970, jeg var fem år. Moren min og tre unger, som vi var på det tidspunktet, kom sammen til Mandal fra landsbygda i Pakistan. Seinere ble vi fem. Vi ble henta på Kjevik i en gammel Ford Cortina. Det var så mye snø i Mandal og alt var nytt, forteller Afzal.

Selv om moren ikke trivdes og egentlig hadde det nokså tøft i sitt nye hjemland, så ble de fem ungene snart integrert. De lærte språket raskt. Her var faren en tydelig pådriver, forteller Mohammad Afzal. Foreldrene flyttet tilbake til Pakistan i 85, da mente de at ungene kunne klare seg godt. Og det gjorde de.

Mohammad Afzal er gift med kjæresten fra ungdomstida og de har tre barn sammen. Med en sønn, som spiller fotball for Mandalskameratene og to sønner som driver friidrett, en av dem på landslagsnivå, sier det seg selv at det blir mye fotball og friidrett for hele familien.

Et liv i og for industrien
Fellesforbundets relativt ferske representant i Sikkerhetsforum er ingen nykommer i bransjen. Afzal begynte som lærling hos Kværner Egersund i 1985, på rør og sveis. Ti år etter ble det jobb hos OIS, (senere oppkjøpt av Semco Maritime) og som bragte ham offshore. Her var han ansatt til 2012.

Mohammad Afzal ble tidlig medlem av Fellesforbundet og fikk sitt første verv som tillitsvalgt i 2000.

- Vi var en arbeidsstokk på 100 til 120 stykker. Jeg må innrømme at det gikk et par år før jeg følte meg komfortabel i rollen som tillitsvalgt, forteller han, men føyer til at han i dag ikke kunne tenke seg en bedre jobb.

- I Fellesforbundet har vi et Petroleumsforum. Dette er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. Vår klubb meldte seg inn her i 98, og jeg kom inn som klubbrepresentant og nestleder i 2011 og 2012. Da jeg i 2012 ble ansatt i Fellesforbundet kunne jeg selvsagt ikke lenger sitte i valgte verv, utdyper han.

Mohammad Afzal deltok på Ptils presentasjon av hovedprioriteringene for 2013. Her intervjues han av Ptils pressetalskvinne Inger Anda (foto: TVP)

Som HMS-sekretær for olje og gass i Fellesforbundet har han hatt flere markante forgjengere, som også har vært Fellesforbundets representanter i Sikkerhetsforum. For Sikkerhetsforums øvrige medlemmer er Roar Abrahamsen, Øyvind Hopland og Jørn Eggum kjente navn.

Transitt
Selv om han har sitt daglige virke ved Fellesforbundets hovedkontor i Oslo, så innebærer jobben kontakt med det administrative distriktskontoret i Stavanger, som dekker Agderfylkene i tillegg til Rogaland. På grunn av sykdom har han også måttet ivareta offshoreansvaret ved dette distriktskontoret.

Pendlertilværelsen synes han er grei så lenge han kan komme hjem til Mandal og familien i helgene. Det blir også noen offshorereiser en fem, seks ganger i året.

Kultur for kommunikasjon
Han understreker hvor viktig et godt fungerende partssamarbeid er på den enkelte arbeidsplass og den enkelte innretning. Kommunikasjon er et nøkkelord for Afzal.

- I industrien på land opplever vi i dag store utfordringer på grunn av kommunikasjonsproblemer fordi utlendinger er overrepresentert på mange arbeidsplasser, sier Afzal. Fellesforbundet har derfor gitt språkproblemene mye oppmerksomhet, sier han videre.

- Vi opplever hele tida problemstillinger relatert til innleid personell, som må drøftes og avklares, sier han. – Sikkerheten kan vi ikke gamble med og billig, utenlandsk arbeidskraft er ingen løsning.

Han er opptatt av at næringskjeden skal bli kortere og at det i større grad må legges til rette for bruk av en hovedentreprenør med helst ikke mer enn to ledd bak. Mohammad Afzal understreker likevel til slutt at HMS-kulturen i bransjen er i positiv utvikling, men at denne må arbeides med kontinuerlig gjennom et godt fungerende parts- og trepartssamarbeid.