Gå til hovedinnhold

Bedriftsbesøk til Kværner Stord og Statoil Stord

Sikkerhetsforum besøkte Kværner Stord og Statoil Stord 27. og 28. september 2017.


Bedriftsbesøk Stord

Sikkerhetsforums bedriftsbesøk gikk i år til Kværner Stord og Statoil Stord hvor vi så på bygging av Johan Sverdrup Living Quarter (JSLQ) samt prosjektet Njord forlenget levetid.

Følgende tema ble presentert og diskutert:

 • Teknologi for forbedring av sikkerhet og arbeidsmiljø
 • Involvering av operativt personell
 • Grensesnitt Statoil – Kværner
 • Organisering av sikkerhetsarbeidet
 • Omvisning Johan Sverdrup Living Quarter
 • Prosjektet Njord forlenget levetid
 • Historikk
 • Plan for oppgradering
 • Forbedringer
 • Ivaretakelse av arbeidsmiljø og storulykkesrisiko
 • Omvisning på Njord A

Sikkerhetsforum ble meget godt ivaretatt på Stord med spennende presentasjoner, foredrag og gode diskusjoner. Evalueringen av årets bedriftsbesøk var særdeles positiv.