Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 20. juni 2014

Hovedtema på møtet var rammebetingelser, kapasitet og kompetanse.


Torbjørn Jensen fra Norsk Industriholdt innlegg om kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene.

Irene B. Dahle fra Petroleumstilsynet (Ptil) snakket om rammebetingelsers betydning for risiko, mens Bjørn Andreas Hanson la fram hvilket bilde Ptil har av kapasitet og kompetanse-problematikken gjennom kartlegginger, rapporter, møter med næringen, tilsyn mot boreentreprenører, samt en studie mot boreentreprenører.

I tillegg fikk Sikkerhetsforum en gjennomgang av Ptils sluttrapport etter Deepwater Horizon, samt gjennomgang av alvorlige hendelser.

Se vedlagt referat og presentasjoner.