Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 7. juni 2017

Hovedtema for møtet var partssamarbeid og medvirkning.


Blant sakene på agendaen var

  • Varsling og varsler 
  • Partssamarbeid
  • Hendelser og granskinger 

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.