Gå til hovedinnhold

Ny kunnskap om Barentshavet

Petroleumstilsynet arbeider med en rekke prosjekter knyttet til kunnskapsutvikling om nordområdene. Nå er rapporter fra tre av prosjektene publisert.


Tid: 1. februar kl. 13.00 -15.30

Sted: Petroleumstilsynets lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger

Fagmøtet er gratis. 

Påmelding (frist 29.01.17)

Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. De som likevel kommer i egen bil, må hente parkeringstillatelse i resepsjonen.

Økende aktivitet i nordområdene, knyttet til leteboringer og videreutvikling av større funn, har satt nordområdene i søkelyset det siste årene. Samtidig har det vært mye diskusjon om næringen har nok kunnskap om HMS-utfordringene i disse områdene.

- Til tross for at næringen har gjort mye for å tette kunnskapshullene de siste årene, har Ptil sett behov for å innhente mer kunnskap. Vi identifiserte derfor flere områder der vi selv ville sette i gang prosjekter for kunnskapsinnhenting, forteller fagdirektør Finn Carlsen i Ptil.

Ptil har mottatt 20 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet og 8 millioner kroner fra Utenriksdepartementet for å gjennomføre arbeidet. Det er definert omlag 15 prosjekter i arbeidet, som pågår fram til 2019. 

Nå deles de tre første prosjektrapportene med næringen:

Kunnskapsutvikling i nordområdene
Næringen har gjort mye for å øke kunnskapen om utfordringene i nordområdene, blant annet i forbindelse med et stort arbeid i regi av Norsk olje og gass. Prosjektet Veien mot nord – HMS-utfordringer i nordområdene, som ble lagt fram høsten 2014, identifiserte viktige utfordringer relatert til arbeidsmiljø, beredskap, logistikk og design, kommunikasjon og værvarsling.

Basec 
Prosjektet Barents Sea Exploration Collaboration (Basec) ble lansert våren 2015, og skal legge til rette for økt koordinering og kostnadseffektive løsninger ved leteaktivitet i Barentshavet.

- Det er svært positivt at næringen har fått på plass BASEC-prosjektet. Arenaen har fått fram ny kunnskap om et område hvor det er viktig at næringen samkjøres, sier Carlsen.

- Basec handler om samarbeid i letefasen. Nå er det nødvendig å se på rammene for samarbeid i forbindelse med utbyggings- og operasjonsfasen. Jeg er overbevist om at det å samarbeide ikke bare er positivt for sikkerheten, men også for operasjonelle forhold og økonomi.

Internasjonalt samarbeid
Ptil har også bidratt til etablering av AORF - Arctic Offshore Regulator's Forum, et samarbeidsforum med medlemmer fra sikkerhetsmyndighetene i USA, Canada, Russland, Island, Grønland, Finland og Norge. Hensikten er å diskutere og evaluere utfordringer og muligheter knyttet til sikkerhet, for å bidra til et høyt sikkerhetsnivå for petroleumsvirksomhet i Arktis. Resultatene av våre prosjekter presenteres også for AORF.

- Flere av de andre landene i forumet har hatt aktiviteter i Arktis i lang tid og har mye operasjonell erfaring som vi kan trekke på. Det er i tillegg de samme internasjonale selskapene som nå satser på norsk sokkel. Det gjør at vi kan lære noe om hvordan disse operatørene samarbeider med myndighetene, fastslår Carlsen.