Gå til hovedinnhold

Åpent møte om kraft fra land

Et åpent møte/seminar om elektrifisering av petroleumsinnretninger på norsk kontinentalsokkel arrangeres hos Oljedirektoratet torsdag 20. september.


Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens forurensningstilsyn og Petroleumstilsynet har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å utarbeide en oppdatert tiltakskostnadsanalyse for kraft fra land/utslippsfri kraft til petroleumsvirksomheten.

I den forbindelse vil etatene invitere forskningsmiljøer, industri, aktuelle interesseorganisasjoner og andre i næringen til et seminar i Oljedirektoratets lokaler i Stavanger.

Det vil bli redegjort for etatenes arbeid. Etatene ønsker innspill fra ulike aktører. Det inviteres derfor til korte presentasjoner fra utredningsmiljøer, organisasjoner og næringsliv.

Det er et begrenset antall plasser. Påmelding til Rannveig Storebø, med kontaktopplysninger, ønsket antall deltakere og eventuelt ønske om å holde innlegg.

Dato: 20. september 2007
Tid: kl 09.00-16.00
Sted: Oljedirektoratet i Stavanger
Påmelding: rannveig.storebo@npd.no innen 10. september.