Gå til hovedinnhold

Årsberetning 2004

Tirsdag 26. april 2005 ble både Ptils årsberetning HMS 2004 og resultater fra fase 5 (2004) av prosjektet Utvikling i risikonivå - norsk sokkel (RNNS) presentert.


For å øke tilgjengeligheten er årsberetningen publisert i nettvennlig versjon, se lenker til hovedkapitlene i venstre spalte.

Årsberetningen kan også lastes ned i pdf (Lenke - 2,5 MB)

Trykt publikasjon:
Sammendragsrapporten foreligger også som trykt publikasjon, og kan bestilles ved henvendelse til biblioteket. Publikasjonen er gratis.

For bestilling, send e-post til bibliotek@ptil.no

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no