Gå til hovedinnhold

Behandling av klage på samtykkevedtak om boring på Snøhvit

Petroleumstilsynet har mottatt klage fra Natur og Ungdom og Bellona etter at vi 16. april 2007 ga Statoil samtykke til leteboring med "Polar Pioneer" i Barentshavet. Etter å ha gjennomgått klagen fastholder Ptil vårt vedtak og oversender saken til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) for videre saksbehandling og avgjørelse.


Lenker:

NUB har også sendt inn klage til Statens forurensningstilsyn (SFT) over SFTs vedtak om utslippstillatelse.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064