Gå til hovedinnhold

Behov for mer erfaringsutveksling om fleksible stigerør

Åpenhet og erfaringsutveksling mellom aktørene er viktig for å øke kunnskapen om fleksible rør. Her er det et klart potensial for forbedring i bransjen.


Det var blant Ptils hovedbudskap under industriseminaret om fleksible stigerør og rørledninger, onsdag 12.desember.

Ikke tilfredsstillende
Det har ikke vært en tilfredsstillende utvikling innen tilstandsmetodikk.

Fleksible rørledninger og stigerør er kompliserte og sammensatte produkter med mange mulige feilmoder. Det må være et mål for petroleumsnæringen å utvikle bedre inspeksjonsverktøy for tilstandskontroll av fleksible rør.

Kvalifikasjon av nye materialer og nye typer rør krever særlig tålmodighet og varsomhet for å sikre robuste løsninger. Høyt leveringspress i bransjen kan øke risikoen for feil, og forutsetter ekstra oppmerksomhet i fabrikasjonsfasen.

Sikkerhetskritisk
Fleksible rørledninger og stigerør er sikkerhetskritiske komponenter på flere olje- og gassinnretninger. I løpet av de siste årene har en rekke nye rørledninger og stigerør blitt installert. Seminaret la vekt på erfaringsutveksling for å øke den generelle kunnskapen om feilmoder, feilmekanismer, utvikling av inspeksjonsmetodikk og systematisering og bruk av inspeksjonsdata.

Presentasjonene kan lastes ned fra lenkeboksen.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
• Kjell A Anfinsen,
e-post: kjell-a.anfinsen@ptil.no

Pressehenvendelser:
Kristin Hoffmann,
Informasjonsrådgiver
51 87 62 19